Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier soms gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.
Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres gebruik ik voor de financiƫle administratie en voor het maken van afspraken.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en
– er voor zorg dat er naast mij niemand toegang heeft tot uw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.

De gegevens in het cliƫntendossier blijven 20 jaar bewaard zoals in de WGBO vereist wordt.

Voor meer informatie over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, verwijs ik naar:
Register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens Praktijk voor Shiatsu Yvonne Brouwer

kersenbloesem